Naar content

Informatie voor gemeentes

Zorgeloos parkeren – ook voor uw inwoners?

Een GPK-houder profiteert alleen volledig van de Parkeren Plus app als zijn of haar gemeente ook deelneemt. Daarom hopen wij dat uw gemeente zich ook bij ons aanmeldt! Om deel te kunnen nemen, zijn er een aantal stappen te nemen. Dan kunnen uw inwoners straks ook zorgeloos parkeren!

Hoe doet uw gemeente mee?

Om als gemeente deel te kunnen nemen aan de Parkeren Plus app regelen wij met u een aantal zaken. Zo moet er een convenant en bijbehorende overeenkomst worden getekend. Deze documenten zijn door ons al voorbereid. Wanneer u wilt deelnemen, krijgt u deze stukken ter ondertekening toegestuurd. Daarnaast is het noodzakelijk om het GPK-register bij de RDW aan te vullen en bij te houden en dient u aandacht te besteden aan de GEO kaartlaag in het NPR. Uiteraard ondersteunen wij u bij deze te nemen stappen.

Toolkit

Na het tekenen van deze stukken en de aanpassingen in het GPK-register, helpen wij u verder met de communicatie. U ontvangt van ons een ‘toolbox’ met daarin informatie. Deze informatie is voor de gemeente zelf, maar bevat ook items om uw GPK-houders te informeren. Denk hierbij aan flyers, webteksten, tekst voor een persbericht, sociale media posts, informatiebrieven en een animatiefilmpje. Deze ’toolbox’ leveren wij met een duidelijk stappenplan. Wilt u deelname aan Parkeren Plus starten, klik dan op de button hieronder. U kunt hier ook alle andere vragen stellen.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het voordeel voor gemeentes?

  Met scanauto’s kan de gemeente makkelijker checken of auto’s parkeerrecht hebben op basis van een GPK. Het parkeerrecht van het kenteken dat is gekoppeld aan de GPK’s is namelijk in het NPR vastgelegd. Zo wordt de parkeercontrole ook zorgeloos. Omdat het een landelijke oplossing is hoeft de gemeente ook geen eigen GPK-vergunningstelsel op te zetten en te onderhouden. Als laatste voorkomt dit systeem ook nog eens fraude.

 • Hoe wordt fraude voorkomen?

  Het systeem controleert bij een bestuurderskaart of het voertuig op hetzelfde adres is ingeschreven als het adres van de kaarthouder. Indien een houder van een bestuurderskaart een verklaring kan overleggen dat hij/zij gebruik maakt van een lease/bedrijfs/tijdelijk voertuig, kan dit worden aangepast via de gemeente en later ook via de applicatie. Andere bijzonderheden waarom een voertuig niet geregistreerd staat op het woonadres, kunnen via de gemeente (indien goedgekeurd) ook worden aangepast. Voor de passagierskaart kan er gekozen worden uit drie kentekens. De wachttijd voor het activeren van een nieuw kenteken is drie dagen, wat spontaan gebruik door anderen moeilijk maakt.

 • Wat moet de gemeente doen om het gebruik van Parkeren Plus door de GPK-houder mogelijk te maken?
  1. Alle 342 gemeenten in Nederland zullen vanaf de start (maart 2024) het GPK- register moeten updaten met de huidige GPKs en de bijbehorende BSNs.
  2. GPK-houders in eigen gemeente op de hoogte brengen. Gebruik hiervoor de brieftekst en ons eenvoudige visuele stappenplan uit de Parkeren Plus Toolkit.
  3. SHPV-gemeenten waar je met een GPK gratis kan parkeren op een betaald parkeren plek, dienen een convenant en verwerkersovereenkomst te tekenen en de belastingverordening aan te passen.
  4. Niet-SHPV gemeenten dienen een convenant en overeenkomst met SHPV te tekenen om het verwerken van persoonsgegevens mogelijk te maken.
  5. Alle gemeenten die gebruik willen maken van de landelijke oplossing dienen in een GEO kaartlaag in het NPR het GPK-gebied en GPK- regime aan te geven.
 • Wat is de functie van het convenant?

  De 30 gemeenten die deze landelijke oplossing uitgewerkt hebben, hebben de afgesproken controleregels vastgelegd in een convenant. Hiermee spreken deze gemeenten en toekomstige ondertekenaars af dat ze allemaal dezelfde regels hanteren en accepteren voor het toekennen van kentekens aan een GPK in het GPK-register.

 • Hoe wordt de gemeente qua communicatie ondersteund bij de uitrol van deze nieuwe werkwijze?

  Naast deze Q&A voorziet SHPV de gemeenten van een toolkit met de volgende hulpmiddelen:

  • Sociale media posts
  • Een persbericht
  • Tekst voor de gemeentelijke website
  • Voorbeeld brief naar de GPK-houders van de gemeente
  • Explanation video over de app functionaliteit
  • Campagneposters
  • Flyer met stappenplan voor gebruik

  De uitingen worden niet in fysieke vorm geleverd maar in elektronisch formaat zodat de gemeente een eigen huisstijl kan toevoegen.

 • Welke andere support kan de gemeente verwachten van SHPV?

  Voor vragen kan de gemeente mailen naar gemeente@parkerenplus.nl. Verder kan op verzoek een projectmanager van SHPV adviseren over zaken rondom het te tekenen convenant, aan te passen verordening en wijze van handhaving.

 • Zijn er na maart 2024 nieuwe functionaliteiten van Parkeren Plus te verwachten?

  De app zal in 2024 en 2025 nog verder worden ontwikkeld en verbeteringen worden doorgevoerd. Een aantal functionaliteiten wordt nog onderzocht en wellicht later geïmplementeerd. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het gebruik van de app op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

 • Is de doelgroep betrokken bij het bepalen van de functionaliteit van Parkeren Plus?

  Ja, verschillende belangengroepen van GPK-houders zijn betrokken bij het bepalen van de gewenste functies van de app, waaronder Zozorgik, Ieder(in) en de Cliëntenraad Eindhoven (de eerste gemeente die Parkeren Plus gebruikt).

 • Is de privacy van de kaarthouders goed geregeld?

  Voor het hele proces is een DPIA uitgevoerd. Deze is voor alle gemeenten te lezen en eventueel als voorbeeld te gebruiken als de gemeente een eigen DPIA wil uitvoeren. Op de systemen en data die worden gebruikt, zijn als onderdeel van de implementatie audits uitgevoerd. En er zullen jaarlijks audits worden uitgevoerd. Als een gemeente geïnteresseerd is in het eisenpakket met voorwaarden die de RDW eist aan nieuwe en bestaande dienstverleningen dan kan er contact opgenomen worden met SHPV via gemeente@parkerenplus.nl.

 • Kunnen buitenlandse kaarthouders ook gebruik maken van het systeem?

  In ieder geval tot juni 2024 kunnen buitenlandse kaarthouders nog geen gebruik maken van Parkeren Plus. Ze kunnen wel parkeren op de Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen.