Naar content

Privacyverklaring Gehandicaptenparkeren

Voldoende privacy en een goede bescherming van uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk. Daarom is er deze privacyverklaring die beschrijft wie er verantwoordelijk is voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens bij de digitalisering van uw parkeerrecht van de gehandicaptenparkeerkaart (Parkeren Plus). Ook wordt u geïnformeerd over uw rechten met betrekking tot de privacywetgeving: de AVG. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u een GPK-houder bent en gebruik maakt van de landelijke Parkeren Plus app.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Er zijn twee instanties die verantwoordelijk zijn voor (persoons) gegevens bij het gebruik van de Parkeren Plus app namelijk:

 1. De gemeente die de GPK heeft uitgegeven en in beheer heeft.
 2. De gemeente(n) waar uw een parkeeractie heeft gestart.

Hoe werkt de Parkeren Plus app?

Uw gegevens worden verwerkt vanaf het moment dat u de landelijke Parkeren Plus app downloadt. Aanmelden gaat op basis van uw DigiD. In de app kunt u een (voorkeurs)kenteken opslaan bij van de auto die u het meest gebruikt. Ben u zelf de bestuurder: bij een bestuurderskaart moet het kenteken op hetzelfde adres staan als het adres van de gebruiker. Dit wordt door de app geverifieerd bij de RDW die het kentenkenregister beheert. Rijdt u mee in een auto die door iemand anders wordt bestuurd: Bij een passagierskaart kunnen er drie voorkeurskentekens worden opgeslagen in de app. Zodra u wilt parkeren moet in de app een parkeeractie worden gestart met het juiste kenteken.

De Parkeren Plus app verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • BSN (door middel van DigiD)
 • GPK-nummer en type kaart: bestuurderskaart of passagierskaart of een combinatie
  hiervan
 • Kenteken en adres kentekenhouder. Dit wordt gecontroleerd bij de RDW

De gemeente die de kaart heeft uitgegeven is verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens.

De Parkeren Plus app verwerkt de volgende gegevens bij een parkeeractie:

 • Locatiegegevens
 • Start- en stoptijd van de parkeeractie
 • Geldigheid GPK

De gemeente(n) waar u heeft geparkeerd is verantwoordelijk voor deze gegevens.

Doelen van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden door de deelnemende gemeenten verwerkt voor de onderstaande doelen:

*Effectievere handhaving
Parkeren is in de afgelopen jaren steeds meer gedigitaliseerd. Handhaving (via scanauto’s) is hierdoor eenvoudiger, goedkoper en minder foutgevoelig geworden.

*Naheffingen
Voor het bestaan van de Parkeren Plus app werden GPK-houders met regelmaat geconfronteerd met een onterechte naheffing. De Parkeren Plus-app voorkomt dit.

*Gebruikersvriendelijk
Elke gemeente mag eigen regels opstellen voor het gebruik van de GPK. GPK-houders moesten voorheen zelf iedere gemeentelijke website raadplegen van de gemeente waar men wil parkeren. Soms kan er gratis worden geparkeerd en soms ook niet. De Parkeren Plus app heeft dit vereenvoudigd door alle regels van alle gemeenten hierin op te nemen. Door middel van één druk op de knop kunt u zien wat de regels zijn.

*Fraude
Met de papieren GPK kan eenvoudig worden gefraudeerd. Door het parkeerrecht van de GPK te digitaliseren wordt deze fraude grotendeels tegengegaan.

*Beleidsdoeleinden
Voor beleidsdoeleinden worden anoniem gegevens verzameld.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens van het digitale parkeerrecht GPK:

 • Artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
 • De Regeling gehandicaptenparkeerkaart
  De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een parkeeractie is:
 • De lokale parkeerbelastingverordening van de gemeente waar u parkeert

Bewaartermijnen

Het digitale parkeerrecht GPK wordt één jaar nadat deze verlopen of ongeldig is verklaard verwijderd. Parkeeracties worden vanwege fiscale wetgeving zeven jaar bewaard. Zie hier voor een volledig overzicht van de bewaartermijnen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Conform de privacywetgeving (AVG) heeft u verschillende rechten zoals bijvoorbeeld het recht op inzage van uw gegevens. Ook kunt u vragen stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring op de website van de gemeente die verantwoordelijk is voor uw gegevensverwerking. Hierin kan ook aanvullende informatie staan over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Parkeren Plus app.