Naar content

Gesprekken met GPK-houders

Vorig jaar vroegen wij aan Zozorgik ons te helpen in contact te komen met eindgebruikers van de GPK. Hieruit volgden begin voorjaar 2023 vier bijeenkomsten met eindgebruikers. De gebruikers die aan de bijeenkomsten deelnamen variëren qua leeftijd van 25 tot 86 jaar en komen uit heel Nederland. In deze overleggen legden wij onze plannen voor de Parkeren Plus app uit en vroegen wij om feedback. We zagen vaak wat sceptische deelnemers aan het begin van zo’n bijeenkomst, maar 2 uur later gingen deze deelnemers vaak positief weer huiswaarts. De gesprekken waren zeer vruchtbaar. De resultaten zijn door ons gerangschikt in ‘need to have’ en ‘nice to have’. De ‘nice to have’ punten staan op een wensenlijstje voor de toekomst. De app blijft in ontwikkeling. Wij zijn de deelnemers erg dankbaar voor hun kritische blik en waardevolle adviezen.

Bij het ontwikkelen van de app hielden wij rekening de feedback uit deze bijeenkomsten. Er zijn in het najaar van 2023 nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd, deels op locatie, deels online waarbij wij een selectie van de leden uit deze klankbordgroepen meenamen in de ontwikkelingen en telkens weer om input vroegen. Dit overtuigde ons dat we op de goede weg zaten en heeft geresulteerd in de Parkeren Plus app in de huidige vorm.

Wilt u meer weten over dit traject? Stuur een mail naar info@parkerenplus.nl.